Stop Ecocide Foundation

Natuur en milieu

Stop Ecocide Foundation

Stop Ecocide Foundation Doelstelling

Stop Ecocide Foundation wil een nieuw internationaal juridisch kader mogelijk maken om de Aarde en al haar huidige en toekomstige bewoners te beschermen door strafrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen voor grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen.

Activiteiten

1. Collectief bewustzijn creëren van het cruciale belang om de Aarde te beschermen.

2. Het besef doen toenemen dat het vernietigen van de natuurlijke wereld consequenties heeft.

3. Het creëren van een moreel mandaat dat het leven op Aarde beschermt en het plegen van ecocide onacceptabel maakt.

4. Ervoor zorgen dat diegenen die het voor het zeggen hebben en zich schuldig maken aan ecocide persoonlijk ter verantwoording worden geroepen.

Geven aan Stop Ecocide Foundation?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Stop Ecocide Foundation?