Stop Ecocide Foundation

Doelstelling


Stop Ecocide Foundation wil een nieuw internationaal juridisch kader mogelijk maken om de Aarde en al haar huidige en toekomstige bewoners te beschermen door strafrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen voor grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen.

Meer weten over
Stop Ecocide Foundation?