Sumbing Bibir

Doelstelling


De Stichting Sumbing Bibir heeft als doel chirurgische behandeling mogelijk te maken van kinderen die met een lipspleet en/of open gehemelte geboren worden op de Indonesische eilanden. Bovendien streeft zij er naar kennis over te dragen aan Indonesische collega’s en wetenschappelijk materiaal te verzamelen voor preventie en verbetering van behandelmethoden.

Meer weten over
Sumbing Bibir?