Supporters van Prisma

Doelstelling


Supporters van Prisma heeft als doelstelling het financieren van aangepaste vrijetijdsbesteding door Prisma voor Amsterdammers met een verstandelijke beperking.

Meer weten over
Supporters van Prisma?