Talent Foundation PvT

Doelstelling


De Talent Foundation ondersteunt jonge mensen in kansarme leefomstandigheden door ontwikkeling van hun talenten en ambities.

Meer weten over
Talent Foundation PvT?