Tear

Internationale hulp en mensenrechten

Tear

Tear Doelstelling

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Wij bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Daarbij sluiten wij altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen en we rusten hen toe om die met eigen middelen en creativiteit te realiseren. Daarnaast moedigen we mensen hier in Nederland aan om het verschil te maken in hun dagelijks leven. Elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek of duurzame energie maakt de wereld iets mooier.

Activiteiten

Tear financiert projecten op het gebied van noodhulp en ontwikkeling in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, verbindt kerken in Nederland met kerken in ontwikkelingslanden, en voert campagnes in Nederland om bewustwording rond gerechtigheid te realiseren.

Geven aan Tear?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 10.763.919
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 9.368.626
 • Wervingskosten € 1.144.962
 • Beheer en administratie € 250.331
 • Inkomsten € 10.803.885
 • Particulieren € 3.980.036
 • Bedrijven € 339.537
 • Subsidies overheden € 4.182.073
 • Organisaties zonder winststreven € 2.302.239
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 63.604
 • Giften en donaties € 3.916.432

Meer weten over
Tear?

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE UTRECHT

030 - 696 96 00