Tearfund

Internationale hulp en mensenrechten

Tearfund

Tearfund Doelstelling

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties, kerken en via jou. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Activiteiten

1. Uitvoering van structurele ontwikkelingsprojecten en humanitaire hulpprojecten.
2. Bewustwordingscampagnes in Nederland en beleidsbeïnvloeding.

Geven aan Tearfund?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Tearfund?