Tender Love & Care

Doelstelling


De stichting Tender Love and Care (TLC) stelt zich ten doel geld te werven voor directe, structurele ontwikkelingshulp aan kinderen in zuidelijk Afrika in het algemeen en het TLC kindertehuis in het bijzonder.

Meer weten over
Tender Love & Care?