Terre des Hommes Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

Terre des Hommes Nederland

Terre des Hommes Nederland Doelstelling

Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is.

Activiteiten

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Geven aan Terre des Hommes Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 23.071.057
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 19.847.843
 • Wervingskosten € 2.334.874
 • Beheer en administratie € 888.340
 • Inkomsten € 23.047.976
 • Particulieren € 7.653.317
 • Bedrijven € 691.346
 • Loterijen € 2.308.065
 • Subsidies overheden € 8.946.453
 • Organisaties zonder winststreven € 1.750.328
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 1.313.523
 • Overig € 384.944
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 2.186.026
 • Giften en donaties € 5.467.291

Meer weten over
Terre des Hommes Nederland?

Zoutmanstraat 42-44
2518 GS DEN HAAG

070 - 310 50 00