The Corts Foundation (TCF)

Doelstelling


The Corts Foundation wil een bijdrage leveren aan het behoud en de beschikbaarstelling van documentair erfgoed op het terrein van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Aziatisch-Europese betrekkingen, met het doel om de gedeelde geschiedenis veilig te stellen.

Meer weten over
The Corts Foundation (TCF)?