Topsport for Life

Welzijn

Topsport for Life

Topsport for Life Doelstelling

Topsport for Life verbetert het leven van mensen die leven met een levensbedreigende ziekte. We bereiken dit door onvergetelijke activiteiten, dagelijkse ondersteuning en een luisterend oor. Alles wat we doen wordt direct of indirect mogelijk gemaakt door sporters of (voormalig) topsporters en door anderen die zich zeer aangesproken voelen door onze aanpak.

Activiteiten

Topsport for Life biedt de volgende diensten aan voor haar gasten: 1. Life coaching van de zieke en de naasten. Net als in topsport hebben onze gasten vaak behoefte aan professionele begeleiding bij het leven met de ziekte. Zeker in het geval er geen kans op genezing bestaat en er sprake is van een sterk verminderde kwaliteit van leven. Veel praktische vragen doen zich voor, maar ook vragen rondom zingeving en de dood. Onze coaches zijn er om een luisterend en liefdevol oor te bieden en om, waar dat mogelijk is, oplossingen te organiseren rondom zorg en kwaliteit van leven. 2. Groepsactiviteiten Waarbij de ziekte even kan worden vergeten en er vooral samen wordt genoten van het leven. Daarbij trachten wij ook steeds om onze gasten weer het gevoel te geven dat zij er nog steeds bij horen en ook nog tot verrassende prestaties in staat zijn, zoals het met onze begeleiding en hulp op een (eventueel aangepaste) fiets beklimmen van een berg of het tokkelen vanaf een berg naar beneden. Door lotgenoten en vrijwilligers op deze manier met elkaar in contact te brengen ontstaan er vaak ?vriendschappen voor het leven? en vinden onze gasten ook heel veel steun bij elkaar. Dit uit zich onder meer door intensief contact via social media en door onderlinge afspraken die mensen met elkaar maken. Aanvankelijk waren de door ons georganiseerde activiteiten alleen aan sport gerelateerde 1-daagse activiteiten in Nederland. Inmiddels organiseren wij ook activiteiten met een cultureel karakter zoals het bezoeken van een concert (inclusief Meet & Greet met de optredende artiesten) en ?op maat? georganiseerde groepsvakantiereizen naar het buitenland waarbij wij ook zorgen voor alle noodzakelijke psychische en medische begeleiding en eventueel aangepast vervoer van mensen en materieel. Inmiddels hebben wij compleet en op maat verzorgde reizen georganiseerd naar België, Frankrijk, Portugal en Spanje. 3. Het vervullen van individuele wensen en dromen. Soms hebben onze gasten heel specifieke individuele wensen. Wanneer dat binnen onze mogelijkheden ligt, trachten wij deze te vervullen. En wanneer dat nodig is, zoeken wij daarvoor ook samenwerking met andere liefdadigheidsinstellingen die hierin meer zijn gespecialiseerd.

Geven aan Topsport for Life?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 64.298
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 50.757
 • Wervingskosten € 8.251
 • Beheer en administratie € 5.290
 • Inkomsten € 64.181
 • Particulieren € 28.800
 • Bedrijven € 3.729
 • Organisaties zonder winststreven € 31.652
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 1.432
 • Giften en donaties € 19.701
 • Overig € 7.667

Meer weten over
Topsport for Life?

Torenallee 3
5617 BA EINDHOVEN

088 - 246 81 80