Topsport for Life

Welzijn

Topsport for Life

Topsport for Life Doelstelling

Wij zorgen ervoor dat mensen die nú levensbedreigend ziek zijn een betere kwaliteit van leven gaan ervaren. En ondanks de ziekte nog vele genietmomenten, ook samen met de directe naasten en lotgenoten, kunnen beleven. De zorgen van de ziekte worden daardoor vaak even vergeten.

Activiteiten

Mensen die nú leven met een levensbedreigende ziekte zoals kanker of ALS, hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Net als in de topsport zorgen wij ervoor dat er een team is om de zieke te helpen in die moeilijk(st)e levensfase er het maximale uit te halen.

Geven aan Topsport for Life?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Topsport for Life?