Topsport for Life

Doelstelling


Wij zorgen ervoor dat mensen die nú levensbedreigend ziek zijn een betere kwaliteit van leven gaan ervaren. En ondanks de ziekte nog vele genietmomenten, ook samen met de directe naasten en lotgenoten, kunnen beleven. De zorgen van de ziekte worden daardoor vaak even vergeten.

Meer weten over
Topsport for Life?