Trombosestichting

Gezondheid

Trombosestichting

Trombosestichting Doelstelling

Het bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose. Het geven van voorlichting op het gebied van trombose, en in het bijzonder aan degenen die met trombose in aanraking komen. Het doen geven van post-academisch onderwijs op het gebied van trombose.

Activiteiten

Subsidieverstrekking aan onderzoekers op het gebied van trombose, fondsenwerving, het toetsen en evalueren van gesubsidieerd onderzoek, het verstrekken van voorlichtingsmateriaal en het organiseren van campagnes.

Geven aan Trombosestichting?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 2.572.854
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 2.133.851
 • Wervingskosten € 365.665
 • Beheer en administratie € 73.338
 • Inkomsten € 2.445.012
 • Particulieren € 2.379.404
 • Bedrijven € 38.307
 • Loterijen € 876
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 26.030
 • Overig € 395
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 309.330
 • Giften en donaties € 2.070.074

Meer weten over
Trombosestichting?

Postbus 100
2250 AC VOORSCHOTEN

071 - 561 77 17