Trombosestichting

Gezondheid

Trombosestichting

Trombosestichting Doelstelling

Niemand zou zijn/haar leven mogen kwijtraken door trombose. Daarom zetten wij ons in voor betere behandelingen, onderzoek en voorlichting.

Activiteiten

1. Verstrekken gratis Antistollingspas, en meer voorlichting over snellere herkenning van trombose door artsen en patiënten
2. Financieren wetenschappelijk onderzoek naar het voorkómen, de oorzaken en de behandeling van trombose gerelateerde aandoeningen.
3. Geven van voorlichting aan patiënten die trombose hebben gekregen over veilig medicijngebruik
4. Geven van voorlichting aan het brede publiek ter preventie en snelle herkenning van trombose

Geven aan Trombosestichting?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Trombosestichting?