UAF

Onderwijs

UAF

UAF Doelstelling

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, zich beroepend op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, stelt zich ten doel: hoger opgeleide vluchtelingen uit alle delen van de wereld, die vanwege gegronde vrees voor vervolging hun land hebben verlaten, bij voldoende gebleken capaciteiten de nodige materiële en geestelijke steun te verlenen om hun studie in Nederland te kunnen voortzetten en beëindigen, en hen steun te verlenen bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding, alsmede voorlichting te geven over bovenomschreven doelgroep en activiteiten.

Activiteiten

UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen bij het volbrengen van hun opleiding en het vinden van geschikt werk.

Geven aan UAF?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 11.380.541
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 9.658.021
 • Wervingskosten € 1.004.255
 • Beheer en administratie € 718.265
 • Inkomsten € 12.261.692
 • Particulieren € 3.924.376
 • Bedrijven € 158.139
 • Loterijen € 2.219.622
 • Subsidies overheden € 3.080.598
 • Organisaties zonder winststreven € 1.142.538
 • Overig € 1.736.419
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 799.444
 • Giften en donaties € 3.124.932

Meer weten over
UAF?

Postbus 14300
3508 SK UTRECHT

030 - 252 08 35