Ubbo Emmius Fonds

Doelstelling


Het Ubbo Emmius Fonds zet zich in voor bijzondere wetenschappelijke projecten aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van gezondheid, energie, duurzaamheid en cultuur.

Meer weten over
Ubbo Emmius Fonds?