UNICEF Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

UNICEF Nederland

UNICEF Nederland Doelstelling

Het werk van UNICEF is gebaseerd op het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind en op de Sustainable Development Goals (SDG's). UNICEF Nederland zet zich in om zoveel mogelijk fondsen te werven voor het werk van UNICEF Internationaal. Tegelijkertijd wil zij het beleid van overheid en bedrijven beïnvloeden in het belang van kinderen. Daarnaast werkt UNICEF Nederland aan het versterken van draagvlak in de samenleving voor het naleven van kinderrechten, verzorgt het educatie over kinderrechten en werkt het concreet aan de verbetering van de participatie van kinderen.

Activiteiten

UNICEF is, als kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, belangenbehartiger van kinderen waar dan ook ter wereld. De organisatie stelt de rechten, de basisbehoeften en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind voorop. In zo'n 155 landen worden hulpprogramma's gerealiseerd voor schoon water, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en bescherming van kinderen. In Nederland werft UNICEF Nederland fondsen en werkt het samen met overheid en bedrijfsleven om kinderrechten in het beleid te verankeren. Een voorbeeld van het vergroten van kinderparticipatie in Nederland is het debattoernooi voor de onderbouw van middelbare scholen en de organisatie van Kleine Prinsjesdag. Ook werkt UNICEF Nederland mee aan het programma TeamUp, dat in asielzoekerscentra sport- en spelactiviteiten aanbiedt aan kinderen op de vlucht.

Geven aan UNICEF Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 68.903.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 56.372.000
 • Wervingskosten € 9.198.000
 • Beheer en administratie € 3.333.000
 • Inkomsten € 68.981.000
 • Particulieren € 42.831.000
 • Bedrijven € 4.850.000
 • Loterijen € 13.526.000
 • Subsidies overheden € 1.036.000
 • Organisaties zonder winststreven € 6.738.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 6.383.000
 • Giften en donaties € 36.441.000
 • Overig € 7.000
UNICEF Nederland

Vrijwilligers aan het woord

Zoveel begint bij een kind

Marjolein Weidema, Actief bij UNICEF sinds 2012

Lees het hele verhaal

Meer weten over
UNICEF Nederland?

Postbus 95375
2509 CJ DEN HAAG

088 - 444 96 66