Veldwerk

Doelstelling


De missie van stichting Veldwerk is het verbeteren van de leefomstandigheden van vrouwen en kinderen die verkeren in een achterstandspositie. Dit realiseren wij door middel van het ondersteunen van lokale initiatieven die zijn gericht op onderwijs, voorlichting, vaktraining en het verstrekken van microkrediet. En daarnaast door het veiligstellen van de basisbehoeften van deze mensen door het bieden van onderdak, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen.

Meer weten over
Veldwerk?