Vereniging Rembrandt

Kunst en cultuur

Vereniging Rembrandt

Vereniging Rembrandt Doelstelling

Het behouden van kunstschatten voor Nederland, het verrijken van en het opkomen voor het Nederlands openbaar kunstbezit, het daartoe vergroten van de publieke belangstelling voor en de kennis van het roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder in Nederlandse openbare collecties.

Activiteiten

De Vereniging organiseert ontvangsten en bijeenkomsten voor haar leden in musea en rond nieuwe aanwinsten van de Collectie Nederland. Verder geeft zij een Bulletin en een jaarverslag uit en nieuwsbrieven om haar leden te informeren over nieuwe aankopen van musea die met steun van de Vereniging Rembrandt tot stand zijn gekomen en andere relevante ontwikkelingen. Zij biedt leden een Rembrandt pas aan waarmee gratis toegang tot alle door de Vereniging gesteunde musea in Nederland wordt verschaft. Daarnaast treedt de Vereniging Rembrandt op als belangenbehartiger van de Collectie Nederland als de omstandigheden daarom vragen.

Geven aan Vereniging Rembrandt?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 5.891.371
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 5.293.739
 • Wervingskosten € 256.128
 • Beheer en administratie € 341.504
 • Inkomsten € 12.699.301
 • Particulieren € 11.649.301
 • Loterijen € 400.000
 • Organisaties zonder winststreven € 650.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 9.667.785
 • Contributies € 665.113
 • Giften en donaties € 1.316.403

Meer weten over
Vereniging Rembrandt?

Denneweg 124
2514 CL DEN HAAG

070 - 427 17 20