Vereniging Rembrandt

Kunst en cultuur

Vereniging Rembrandt

Vereniging Rembrandt Doelstelling

De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en versterking van Nederlandse openbare kunstcollecties.

Activiteiten

1. Door leden en niet-leden te betrekken bij de doelstelling van de Vereniging Rembrandt
2. Door ambitieuze aankopen door Nederlandse musea te helpen verwezenlijken
3. Door bij te dragen aan het op peil houden en vergroten van collectiegerelateerde kennis binnen musea
4. Door er mede zorg voor te dragen dat de Nederlandse openbare collecties toegankelijk blijven en worden doorgegeven aan volgende generaties

Geven aan Vereniging Rembrandt?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Vereniging Rembrandt?