Vereniging Rembrandt

Kunst en cultuur

Vereniging  Rembrandt

Vereniging  Rembrandt Doelstelling

De Vereniging Rembrandt streeft naar het verrijken van en het opkomen voor het Nederlands openbaar kunstbezit en het vergroten van de publieke belangstelling voor het Nederlands openbaar kunstbezit.

Activiteiten

De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en versterking van de Nederlandse openbare kunstcollecties.

Geven aan Vereniging Rembrandt?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Vereniging Rembrandt?