Verkaart Development Team

Internationale hulp en mensenrechten

Verkaart Development Team

Verkaart Development Team Doelstelling

Goed opgeleide zelfstandige en onafhankelijke vrouwen een toekomst bieden.
Op drie internaten krijgen 3000 meisjes onderdak en gezonde voeding en volgen zij hun vierjarige middelbare opleiding.
De stichting ondersteunt op de drie scholen 600 kansarme meisjes.

Activiteiten

Meisjes behoren tot de kansarmste in Kenia. Wij geven hen een goede middelbare school opleiding en opvang in een veilig internaat. Ieder meisje begeleiden wij in haar ontwikkeling naar een zelfstandige en middelbaar opgeleide vrouw.

Geven aan Verkaart Development Team?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Verkaart Development Team?