vfonds

  • Lid van Goede Doelen Nederland

Welzijn

vfonds

vfonds Doelstelling

Vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

Omdat we vanuit ons verleden weten hoe ontwrichtend oorlog kan zijn én omdat we ons zorgen maken over de spanningen in de maatschappij, vindt Vfonds het van het grootste belang dat we blijven werken aan onze vrijheid en democratie. Iedereen in Nederland moet niet alleen begrijpen wat de impact op het dagelijks leven is als je niet in vrijheid kunt leven en de democratie niet functioneert.

Activiteiten

Vfonds steunt jaarlijks ruim 200 projecten die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken en die mensen vaardigheden aanleren om zelf een actieve bijdrage te leveren.

Geven aan vfonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort