Villa Pardoes

Welzijn

Villa Pardoes

Villa Pardoes Doelstelling

Villa Pardoes geeft kinderen met een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte samen met hun ouders broertjes en zusjes gratis de vakantie van hun leven.

Activiteiten

Activiteiten in Villa Pardoes als knutselen, verkleden, computeren, reiki-behandeling of voetreflexmassage, rondvaart op de Binnen Diezen. Gratis toegang tot attractieparken als de Efteling en Toverland.

Geven aan Villa Pardoes?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.866.092
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.438.072
 • Wervingskosten € 350.834
 • Beheer en administratie € 77.186
 • Inkomsten € 1.512.314
 • Particulieren € 432.206
 • Bedrijven € 527.471
 • Loterijen € 1.974
 • Organisaties zonder winststreven € 533.473
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 17.190
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 7.546
 • Nalatenschappen € 149.952
 • Contributies € 63.222
 • Giften en donaties € 211.486

Meer weten over
Villa Pardoes?

Postbus 133
5170 AC KAATSHEUVEL

0416 - 387 222