VNB

Doelstelling


De stichting VNB Nationale Bedevaarten is een katholieke maatschappelijke organisatie die bedevaarten realiseert, geïnspireerd vanuit de levende katholieke traditie en in overeenstemming met de leer van de R.K.Kerk.

Meer weten over
VNB?