Vogelbescherming Nederland

Natuur milieu en wildlife

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland Doelstelling

Vogelbescherming Nederland wil een wereld met een rijke verscheidenheid aan vogels en natuur waar mensen van genieten en zich voor inzetten. Wij komen op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen wij bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Activiteiten

Door mensen te verbinden om samen te werken, te inspireren met wetenschap en succesvolle voorbeelden, in Nederland en wereldwijd werkt Vogelbescherming aan vier hoofddoelen om duurzame verbeteringen tot stand te brengen: - Het voorkomen van uitsterven van soorten en het voorkomen dat algemene soorten zeldzaam worden. - Het behouden en herstellen van belangrijke vogelgebieden, zowel in Nederland als wereldwijd. - Een ecologisch duurzaam landgebruik waarbij natuur wordt gerespecteerd en natuurlijke hulpbronnen behouden blijven. - Het activeren van de samenleving om bij te dragen aan vogel- en natuurbescherming.

Geven aan Vogelbescherming Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 11.635.586
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 9.220.045
 • Wervingskosten € 1.419.016
 • Beheer en administratie € 996.525
 • Inkomsten € 12.495.154
 • Particulieren € 6.464.589
 • Bedrijven € 334.570
 • Loterijen € 3.377.295
 • Subsidies overheden € 1.216.079
 • Organisaties zonder winststreven € 265.520
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 803.273
 • Overig € 33.828
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 892.099
 • Contributies € 4.856.469
 • Giften en donaties € 715.910
 • Overig € 111
Vogelbescherming Nederland

Vrijwilligers aan het woord

Diepgewortelde liefde voor weidevogels

Murk Nijdam, Actief bij Vogelbescherming Nederland sinds 2010, (Weidevogel)boer

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Vogelbescherming Nederland?

Postbus 925
3700 AX ZEIST

030 - 693 77 99