Vogelbescherming Nederland

Natuur en milieu

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland Doelstelling

Wij streven naar een ecologisch duurzaam gebruik van de leefomgeving zodat er betere omstandigheden ontstaan voor het behoud en herstel van biodiversiteit waarbij onze focus ligt op vogels. Daarbij gaat het om landbouwgebieden, steden en natuurgebieden in binnen- en buitenland.

Activiteiten

Vogelbescherming wil bijdragen aan een oplossing voor het wereldwijde probleem van het verlies aan natuur/biodiversiteit met een nadruk op vogels en hun leefgebieden. Daarbij richten wij ons vanuit een mondiaal perspectief vooral op Nederland.

Geven aan Vogelbescherming Nederland?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Vogelbescherming Nederland

Vrijwilligers aan het woord

Diepgewortelde liefde voor weidevogels

Murk Nijdam, Actief bij Vogelbescherming Nederland sinds 2010, (Weidevogel)boer

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Vogelbescherming Nederland?