Vogelbescherming Nederland

  • Lid van Goede Doelen Nederland
  • Deelname aan Mijn Eenmalige gift

Natuur en milieu

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland Doelstelling

De bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden, zowel in Nederland als wereldwijd. Samen met zoveel mogelijk mensen.

Activiteiten

1. Activeren samenleving: het mensen de mogelijkheden bieden zelf bij te dragen aan verbeteringen voor vogels, van tuin tot boerderij.
2. Met boeren, levensmiddelenindustrie en overheden werken aan een duurzame landbouw waar weer ruimte is voor vogels en andere soorten.
3. Herstel van belangrijke natuurgebieden als bv de Waddenzee door het leveren van kennis, uitvoeren van concrete projecten en voorlichting.
4. Steun aan BirdLife partners bij het uitvoeren van projecten gericht op natuurherstel in combinatie met inkomen generende projecten.

Geven aan Vogelbescherming Nederland?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Vogelbescherming Nederland

Vrijwilligers aan het woord

Diepgewortelde liefde voor weidevogels

Murk Nijdam, Actief bij Vogelbescherming Nederland sinds 2010, (Weidevogel)boer

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Vogelbescherming Nederland?

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over goede doelen direct in je inbox.

Aanmelden nieuwsbrief