Vogelhospitaal

Doelstelling


De Stichting stelt zich ten doel hulp in de ruimste zin te verlenen aan de in het wild levende vogels die in nood verkeren. Het bestuur streeft ernaar om een goed uitgerust Vogelhospitaal te runnen waar de vogels volgens best practice behandeld worden in een omgeving die erop gericht is om hen zo snel mogelijk weer in vrijheid te stellen.

Meer weten over
Vogelhospitaal?