voordekunst

Kunst en cultuur

voordekunst

voordekunst Doelstelling

voordekunst is het Nederlandse platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Wij stimuleren ondernemerschap bij kunstenaars en kunstinstellingen en willen het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur door middel van het faciliteren van ons platform vergroten.

Activiteiten

Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Een positieve beweging die erop gericht is om culturele projecten te realiseren. Mogelijk gemaakt door de mensen waar het uiteindelijk voor bedoeld is, het publiek of beter nog: de ?crowd?.

Geven aan voordekunst?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

  • Totale bestedingen € 4.258.363
  • Onderverdeling bestedingen
  • Doelstelling € 3.660.639
  • Beheer en administratie € 597.724
  • Inkomsten € 4.226.026
  • Particulieren € 3.654.448
  • Organisaties zonder winststreven € 571.578
  • Onderverdeling inkomsten particulieren
  • Giften en donaties € 3.654.448

Meer weten over
voordekunst?

Lauriergracht 39
1016 RG AMSTERDAM

020 - 233 70 19