Vrienden van de Friezenkerk

  • Lid van Goede Doelen Nederland

Religie en Levensbeschouwing

Vrienden van de Friezenkerk

Vrienden van de Friezenkerk Doelstelling

Doel van de stichting is het Willibrordcentrum (de Friezenkerk te Rome) via fondswerving te helpen bij de realisatie en instandhouding van een permanente ruimte voor viering, gebed, bezinning en ontmoeting ten behoeve van Nederlanders in Rome vlakbij het belangrijkste religieuze centrum van Rome, de St. Pieter.

Activiteiten

De taak van de Stichting Vrienden van de Friezenkerk is om de goede staat van onderhoud van de kerk te handhaven, en het Willibrordcentrum financieel te steunen bij ingrepen die het dagelijkse onderhoud te boven gaan. Ook ziet de Stichting Vrienden van de Friezenkerk het als haar taak om bij te dragen aan een grotere bekendheid van de Friezenkerk in Nederland. Te weinig wordt beseft hoe uniek het is een eigen plek te hebben met een lange geschiedenis vlakbij het centrum van de wereldkerk. De Friezenkerk is een rooms-katholieke kerk die heeft bewezen een aantrekkingskracht uit te oefenen niet alleen op katholieke pelgrims uit Nederland, maar ook op bezoekers met andere religieuze achtergronden, waaronder tal van scholieren. Dit potentieel van ontmoeting tussen mensen van diverse overtuiging en van verschillende generaties verdient versterking, op een wijze die in Nederland minder vanzelfsprekend lijkt te zijn geworden.

Geven aan Vrienden van de Friezenkerk?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Vrienden van de Friezenkerk?