Vrienden van De Hoop

Welzijn

Vrienden van De Hoop

Vrienden van De Hoop Doelstelling

Te laten dan wel doen voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood. In het bijzonder is de hulpverlening gericht op volwassenen, jongeren of kinderen met een psychiatrische aandoening, een psychische aandoening, psychosociale problematiek en of een verslavingsprobleem. Dit "voorzien" is in geld en/of in gebouwen en/of andere activiteiten en alleen gericht op de hulp die Stichting De Hoop en/of daarmee verbonden instellingen bieden. Daarnaast geeft de stichting voorlichting en ondersteunt ze de preventiewerkzaamheden.

Activiteiten

De achterban betrekken en informeren door het organiseren van de open dag, voorlichtingbijeenkomsten, donateurbijeenkomsten, sportevenementen en informatiebladen. En daarnaast de giftenbesteding volgen, de impact rapporteren en verhogen bij de vele projecten die worden gesteund.

Geven aan Vrienden van De Hoop?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 3.438.408
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 2.670.530
 • Wervingskosten € 571.735
 • Beheer en administratie € 196.143
 • Inkomsten € 3.029.743
 • Particulieren € 2.104.887
 • Bedrijven € 420.752
 • Subsidies overheden € 124.828
 • Organisaties zonder winststreven € 102.251
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 46.031
 • Overig € 230.994
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 75.774
 • Giften en donaties € 2.029.113
Vrienden van De Hoop

Vrijwilligers aan het woord

Werken met sprankelende mensen

Simone Schuil, Actief bij Stichting Vrienden van de Hoop sinds 2013, Administratief medewerker

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Vrienden van De Hoop?

Provincialeweg 122
3329 KP DORDRECHT

078 - 611 13 55