Vrienden van het Elkerliek

  • Lid van Goede Doelen Nederland

Gezondheid

Vrienden van het Elkerliek

Vrienden van het Elkerliek Doelstelling

De Vrienden van het Elkerliek is een onafhankelijke stichting die zich inspant om het verblijf van patiënten en bezoekers in het Elkerliek ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.

Activiteiten

  • Door materiële en immateriële projecten te financieren die het ziek zijn even doen vergeten of verblijf in het ziekenhuis veraangenamen. Dat kunnen we doen door donaties van particulieren, bedrijven en fondsen en door opbrengsten uit acties van serviceclubs, scholen e.d.
  • Ook organiseren we met enige regelmaat een fondsenwervend evenement ten bate van onze doelstelling.

Geven aan Vrienden van het Elkerliek?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Vrienden van het Elkerliek?