Vrienden van Nieuw Unicum

Doelstelling


De Stichting Vrienden van Nieuw Unicum werft gelden voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de 240 lichamelijk gehandicapte bewoners van Nieuw Unicum. Hierdoor wordt concrete en kleinschalige hulp geboden aan bewoners en worden projecten gerealiseerd. Het betreft altijd hulp of een project, waarvoor geen budget uit de Wet Langdurige Zorg beschikbaar is.

Meer weten over
Vrienden van Nieuw Unicum?