VSO

Internationale hulp en mensenrechten

VSO

VSO Doelstelling

Onze programmas zijn erop gericht dat - gemeenschappen en onderwijsprofessionals toegang krijgen tot goed onderwijs - gezondheidsprofessionals en gemeenschappen toegang krijgen tot kwalitatief goede zorg - mensen in armoede zelfstandig een bestaan kunnen opbouwen

Activiteiten

Armoede en marginalisatie van mensen in ontwikkelingslanden. We werken aan toegang tot kwalitatief goed onderwijs en gezondheidszorg en een stabiele bron van bestaanszekerheid (werk en inkomen) voor iedereen.

Geven aan VSO?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
VSO?