VSO

Internationale hulp en mensenrechten

VSO

VSO Doelstelling

Geen geld, geen goederen, maar mensen en kennis. VSO werkt aan een rechtvaardigere wereld zonder armoede door duurzame kennisuitwisseling. Op aanvraag van lokale organisaties sturen wij vakmensen uit naar met name Afrika en Azië, die daar tegen een lokale vergoeding hun kennis en ervaring delen waaraan het hun lokale collega's ontbreekt. Met als doel dat de lokale organisatie zichzelf kan ontwikkelen.

Activiteiten

VSO verbindt wereldwijd mensen om samen oplossingen te bedenken en uit te voeren. Hoe directer, vraaggerichter en gelijkwaardiger VSO-vakdeskundigen samenwerken met plaatselijke collega?s, hoe beter de kennis daar beklijft. Deze basis van gelijkwaardigheid wordt ook gereflecteerd in het feit dat de uitgezonden experts een lokaal salaris krijgen, voor Nederlandse begrippen een vrijwilligers-vergoeding. Er wordt altijd op basis van de vraag gekeken welke kennis nodig is. Bij voorkeur organiseren we het lokaal of regionaal. Maar we zien ook dat het samenbrengen van mensen van verschillende culturen de impact versterkt. Het werkt vaak inspirerend voor mensen om buiten hun eigen cultuur te werken. VSO richt zich op onderwijs, gezondheid en bestaanszekerheid, omdat deze terreinen cruciaal zijn in de bestrijding van armoede. Voor maximaal effect kiezen we binnen deze terreinen een aantal focus- gebieden. Centraal daarin staat een aanpak waarbij het samenbrengen van expertise duidelijke meerwaarde heeft. Binnen alle focusgebieden is aandacht voor gelijke kansen voor iedereen, want dezelfde kansen voor mannen en vrouwen en onderwijs voor kinderen met een handicap zijn belangrijke onderwerpen voor VSO. Maar zeker zo belangrijk vinden we toegang tot (overheids)diensten en het ontwikkelen van beleid in samenwerking met de mensen die het betreft. Want wie je ook bent, je krijgt niet dezelfde kansen als je niet van dezelfde diensten gebruik kunt maken. Met bedrijven die zelf in ontwikkelingslanden actief zijn, creëren we kansen voor lokale, in armoede levende mensen. Door hen op te leiden, werkervarings-plekken te bieden en door ervoor te zorgen dat inkoop zo veel mogelijk wordt gedaan bij het lokale MKB. Met bedrijven waarmee we expertise en maatschappelijke verantwoordelijkheid delen, ondersteunen we lokale gemeenschapsprojecten met bedrijfsmatige kennis. Het werk van VSO Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door onze achterban. Bedrijven, fondsen en ruim 37.000 particuliere donateurs steunen onze missie financieel. Meestal zijn dit meerjarige samenwerkingen. Ook onze donateurs zijn trouw. Bijna 40% is al langer dan vijf jaar donateur, 16% zelfs langer dan tien jaar. Steeds vaker leggen donateurs hun steun vast in een ?periodiek schenken?-overeenkomst. Hiermee bieden ze VSO Nederland continuïteit en de mogelijkheid langlopende projecten beter te plannen.

Geven aan VSO?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 2.720.552
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 2.014.987
 • Wervingskosten € 525.202
 • Beheer en administratie € 180.363
 • Inkomsten € 3.053.440
 • Particulieren € 2.595.937
 • Bedrijven € 91.270
 • Organisaties zonder winststreven € 366.233
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 200.000
 • Giften en donaties € 2.395.937

Meer weten over
VSO?

Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT UTRECHT

030 - 232 06 00