War Child

Internationale hulp en mensenrechten

War Child

War Child Doelstelling

War Child streeft naar een gezonde geestelijke ontwikkeling van oorlogskinderen, zodat zij kunnen bijdragen aan een vreedzame toekomst. Dat doen we met psychosociale hulp, zodat kinderen hun nare ervaringen kunnen verwerken en weer vertrouwen opdoen. Met onderwijs, zodat ze zicht krijgen op een betere toekomst. En met bescherming, zodat ze veilig kunnen opgroeien. War Child heeft zich gespecialiseerd in psychosociale hulpverlening aan kinderen in door oorlog getroffen gebieden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van creatieve middelen zoals muziek, theater, dans, sport en ict en nieuwe media. In 2015 wil War Child een miljoen kinderen die actief kunnen meedoen met onze projecten. In 2012 hebben 347.000 kinderen actief meegedaan met de projecten. Daarnaast heeft WAr Child nog 3,5 miljoen kinderen indirect of via voorlichtingsactiviteiten of mediacampagnes bereikt.

Activiteiten

Aanbieden van programma?s voor kinderen en jonge mensen op het terrein van Bescherming, Psychosociale steun en Educatie. Door een geïntegreerde aanpak met elementen van deze 3 hoofdthema?s en de wijze waarop de programma?s worden uitgevoerd: op basis van participatie, gelijkwaardigheid, met creatieve methodes en conflic bewust, streven wij een blijvend effect na. Niveaus waarop wij werken zijn: door directe hulp, het vergroten van lokale capaciteit en het beïnvloeden van beleid.

Geven aan War Child?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 38.211.643
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 33.116.024
 • Wervingskosten € 3.442.980
 • Beheer en administratie € 1.652.639
 • Inkomsten € 36.369.237
 • Particulieren € 8.849.565
 • Bedrijven € 3.095.152
 • Loterijen € 4.535.656
 • Subsidies overheden € 12.950.752
 • Organisaties zonder winststreven € 6.934.394
 • Overig € 3.718
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 300.692
 • Giften en donaties € 8.548.873
War Child

Vrijwilligers aan het woord

Onrecht en onmacht maken mij boos

Jessica Roosenburg, Actief bij War Child sinds 2012, Organisatiecoach / Consultant

Lees het hele verhaal

Meer weten over
War Child?

Helmholzstraat 61-G
1098 LE Amsterdam

020 - 422 77 77