War Child

Internationale hulp en mensenrechten

War Child

War Child Doelstelling

War Child streeft naar een gezonde geestelijke ontwikkeling van oorlogskinderen, zodat zij kunnen bijdragen aan een vreedzame toekomst. Dat doen we met psychosociale hulp, zodat kinderen hun nare ervaringen kunnen verwerken en weer vertrouwen opdoen. Met onderwijs, zodat ze zicht krijgen op een betere toekomst. En met bescherming, zodat ze veilig kunnen opgroeien. War Child heeft zich gespecialiseerd in psychosociale hulpverlening aan kinderen in door oorlog getroffen gebieden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van creatieve middelen zoals muziek, theater, dans, sport en ict en nieuwe media. In 2015 wil War Child een miljoen kinderen die actief kunnen meedoen met onze projecten. In 2012 hebben 347.000 kinderen actief meegedaan met de projecten. Daarnaast heeft WAr Child nog 3,5 miljoen kinderen indirect of via voorlichtingsactiviteiten of mediacampagnes bereikt.

Activiteiten

1. Psychosociale hulp: Met muziek, spel en beweging spreken wij de veerkracht van kinderen aan, vergroten wij het zelfvertrouwen en in elkaar.
2. Bescherming: Wij creëren veilige plekken voor kinderen in oorlog. Hier gaan we met de kinderen aan de slag.
3. Onderwijs: Dankzij scholing kunnen kinderen hun eigen toekomst vormgeven. Dat geldt zeker voor kinderen die opgroeien in oorlog.
4. Advocacy: War Child is (inter)nationaal actief op het gebied van beleidsbeïnvloeding, waarbij wordt samengewerkt met de kinderen en NGOs.

Geven aan War Child?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
War Child

Vrijwilligers aan het woord

Onrecht en onmacht maken mij boos

Jessica Roosenburg, Actief bij War Child sinds 2012, Organisatiecoach / Consultant

Lees het hele verhaal

Meer weten over
War Child?