War Trauma Foundation

Internationale hulp en mensenrechten

War Trauma Foundation

War Trauma Foundation Doelstelling

War Trauma Foundation (WTF) zet zich in voor psychosociaal herstel van mensen en gemeenschappen die zijn getroffen door oorlog en geweld. WTF wil samen met lokale organisaties in (post)conflictgebieden via psychosociale programma?s een leven mogelijk maken in vertrouwen, hoop en vrede. Voor mensen én gemeenschappen. Voor wederopbouw en een betere toekomst.

Activiteiten

War Trauma Foundation (WTF) ontwikkelt psychosociale programma?s die zijn geworteld in de eigen samenleving. WTF werkt nauw samen met lokale humanitaire organisaties, universiteiten, scholen en anderen die werkzaam zijn in (post)conflictgebieden. De belangrijkste activiteiten zijn: a. Psychosociale trainingsprogramma?s, trainen van trainers, opzetten van intervisie- en coachingstructuren. b. Vormen van netwerken van mental health and Psychosocial Support (MHPSS) om kennis en ervaring uit te wisselen en te ontwikkelen. c. Toegankelijk maken van onderzoek en ervaring in Mental Health and Psychosocial Support door het publiceren van ?Intervention, international journal of mental health, psychosocial work and counselling in areas of armed conflict? en ?Intervention Educational materials?.

Geven aan War Trauma Foundation?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 994.218
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 694.382
 • Wervingskosten € 200.494
 • Beheer en administratie € 99.342
 • Inkomsten € 1.036.397
 • Particulieren € 96.554
 • Bedrijven € 136.290
 • Subsidies overheden € 321.473
 • Organisaties zonder winststreven € 476.084
 • Overig € 5.996
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 51.981
 • Overig € 44.573
War Trauma Foundation

Vrijwilligers aan het woord

Towards peace of mind

Simon van den Berg, Actief bij War Trauma Foundation sinds 2009, Sociaal Psycholoog

Lees het hele verhaal

Meer weten over
War Trauma Foundation?

Nienoord 5
1112 XE DIEMEN

088 - 330 51 10