Weerstandfonds

Gezondheid

Weerstandfonds

Weerstandfonds Doelstelling

Het Weerstandfonds financiert onderzoeksprojecten in de vakgebieden immunologie en infectiologie, zodat we ons in de toekomst beter kunnen verdedigen tegen virussen en bacteriën.
Met name vraagt het Weerstandfonds aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving, die meer vatbaar zijn voor infecties dan anderen.

Het Weerstandfonds richt zich op de volgende doelen:

  • Het verbeteren van onze weerstand (proactief)
  • Het beter in staat zijn om infecties te bestrijden (curatief en reactief)

Het Weerstandfonds is lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Erkenning CBF in aanvraag.

Activiteiten

  • Onderzoek op het gebied van:
    -kennis & verbetering van het afweersysteem
    -resistentie van bacteriën tegen antibiotica
  • Immunotherapie
  • Stimuleren van samenwerking in onderzoek
  • Creëren van bewustwording voor bovenstaande thema’s (belang & urgentie)

Geven aan Weerstandfonds?

Meer weten over
Weerstandfonds?