Wilde Ganzen

Internationale hulp en mensenrechten

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen Doelstelling

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Wilde Ganzen steunt kleinschalige projecten, opgezet door mensen ter plaatse samen met bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun. De projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare en blijvende resultaten. Wilde Ganzen spant zich ook in om mensen die in armoede leven te mobiliseren om in eigen land fondsen en middelen te werven. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en voor een kansrijke toekomst.

Activiteiten

Wilde Ganzen ondersteunt kleinschalige projecten die zijn opgezet door een Nederlands Particulier Initiatief en een lokale partnerorganisatie. We geven financiële steun, maar willen ook door het delen van kennis de slagkracht van Particuliere Initiatieven vergroten. Tevens hebben wij een trainingsprogramma ontwikkeld (Change the Game Academy) om de capaciteiten van lokale NGOs en CBOs op het gebied van lokale fondsenwerving en lobby&advocacy te versterken.

Geven aan Wilde Ganzen?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 18.637.217
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 15.748.594
 • Wervingskosten € 2.239.269
 • Beheer en administratie € 649.354
 • Inkomsten € 18.166.056
 • Particulieren € 7.379.804
 • Bedrijven € 76.182
 • Loterijen € 989.391
 • Subsidies overheden € 674.985
 • Organisaties zonder winststreven € 9.045.694
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 3.324.957
 • Giften en donaties € 4.054.847
Wilde Ganzen

Vrijwilligers aan het woord

Onvergetelijke samenwerking met Zambiaanse gemeenschap

Marjan Sluijter, Actief voor Wilde Ganzen tot 2014

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Wilde Ganzen?

Heuvellaan 36
1217 JN HILVERSUM

035 - 625 10 30