WNF

Natuur en milieu

WNF

WNF Doelstelling

Broeikasgas met 40% verminderen
Impact van het voedselsysteem halveren
Rivieren schoon en stromend houden
Ontbossing stoppen
Duurzame visserij verdubbelen
Illegale handel in dieren en planten stoppen
30% van land en zee beschermen

Activiteiten

In ruim 1.700 projecten werkt het Wereld Natuur Fonds aan het behoud van de belangrijkste leefgebieden: bossen, wetlands (waterrijke gebieden), kusten, en oceanen. Daarbij concentreert het Wereld Natuur Fonds zich op het aanpakken van de belangrijkste bedreigingen: ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering, en illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Daarnaast maakt het WNF de Nederlandse samenleving bewust hoe zij actief kan bijdragen aan de bescherming van de natuur door het bieden van financiële en niet-financiële handelingsperspectieven.

Geven aan WNF?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
WNF

Vrijwilligers aan het woord

Geweldig om te zien hoe betrokken jonge kinderen zijn bij de natuur

Ans Oosterman, Actief bij Wereld Natuur Fonds sinds 2012

Lees het hele verhaal

Meer weten over
WNF?