WOMEN Inc.

Doelstelling


WOMEN Inc. is een belangenorganisatie die sinds 2005 de emancipatie van vrouwen in Nederland versnelt. Wij streven naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Genderongelijkheid is het grootst op de thema’s Geld, Werk, Gezondheid en Media. Om hierin verandering te realiseren doen we onderzoek, voeren we campagne bij publiek en politiek, delen we onze kennis en organiseren we bijeenkomsten en workshops om de kansen van vrouwen te vergroten. Dit doen we samen met ons agenderende netwerk - van landelijke tot lokale overheden, ambassadeurs, bedrijven, instellingen en kennisinstituten - om op alle niveaus van de samenleving verschil te maken.

Ons doel is dat meisjes en vrouwen in 2030 kunnen rekenen op:

  • een arbeidsmarkt met gelijk speelveld (zonder loonkloof en met een eerlijke werk-zorgverdeling);
  • gezondheidszorg op maat, met oog voor man-vrouwverschillen;
  • representatieve media en onderwijs, vrij van stereotypen.
  • En tot slot: een gendersensitieve overheid die haar beleid aanpast op het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Meer weten over
WOMEN Inc.?