WOMEN Inc.

Doelstelling


WOMEN inc. zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en sekse, op de thema’s gezondheid, werk, media, onderwijs, geld en overheid.

Meer weten over
WOMEN Inc.?