WOMEN Inc.

Welzijn

WOMEN Inc.

WOMEN Inc. Doelstelling

WOMEN Inc. is een belangenorganisatie die sinds 2005 de emancipatie van vrouwen in Nederland versnelt. Wij streven naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Genderongelijkheid is het grootst op de thema’s Geld, Werk, Gezondheid en Media. Om hierin verandering te realiseren doen we onderzoek, voeren we campagne bij publiek en politiek, delen we onze kennis en organiseren we bijeenkomsten en workshops om de kansen van vrouwen te vergroten. Dit doen we samen met ons agenderende netwerk - van landelijke tot lokale overheden, ambassadeurs, bedrijven, instellingen en kennisinstituten - om op alle niveaus van de samenleving verschil te maken.

Ons doel is dat meisjes en vrouwen in 2030 kunnen rekenen op:

 • een arbeidsmarkt met gelijk speelveld (zonder loonkloof en met een eerlijke werk-zorgverdeling);
 • gezondheidszorg op maat, met oog voor man-vrouwverschillen;
 • representatieve media en onderwijs, vrij van stereotypen.
 • En tot slot: een gendersensitieve overheid die haar beleid aanpast op het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Activiteiten

Dit doet Women Inc. door middel van:

 • agendering & politieke lobby
 • initiëren en coördineren van allianties met diverse samenwerkingspartners op thema's
 • netwerkvorming met vrouwen in heel Nederland
 • ontwikkelen van publiekscampagnes en petities
 • organiseren van bijeenkomsten / congressen / expertmeetings voor professionals
 • organiseren van workshops voor vrouwen
 • LOKET Inc.: training & advies

Geven aan WOMEN Inc.?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
WOMEN Inc.?