Woord en Daad

Internationale hulp en mensenrechten

Woord en Daad

Woord en Daad Doelstelling

We willen duurzame verandering creëren in het leven van mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zodat iedereen opnieuw hoop en kansen krijgt om een zelfstandig, menswaardig bestaan op te bouwen en armoede te ontstijgen.

Activiteiten

Woord en Daad werkt wereldwijd met partners om mensen in armoede kansen te bieden. Onze thema's: onderwijs, werk & opleiding, agrarische ontwikkeling, duurzaam water, huizenbouw, noodhulp & weerbaarheid. Bewustwording en beleidsbeïnvloeding maken deel uit van al onze programma's.

Geven aan Woord en Daad?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Woord en Daad

Vrijwilligers aan het woord

Vrijwilligers als verbindende schakel

Caroline Kok-Klerk, Actief bij Stichting Woord en Daad sinds 2012

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Woord en Daad?