Woord en Daad

Internationale hulp en mensenrechten

Woord en Daad

Woord en Daad Doelstelling

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Activiteiten

Woord en Daad werkt aan de thema?s christelijk onderwijs, beroepsonderwijs, vaktraining en arbeidsbemiddeling, voedselzekerheid, agri-business en bedrijfsontwikkeling, water, sanitatie en hygiëne en noodhulp om mee te werken aan de vermindering van de armoede in het Zuiden. In Nederland wil Woord en Daad mensen, bedrijven en overheid bewustmaken van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van armoede wereldwijd.

Geven aan Woord en Daad?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 31.680.304
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 28.800.869
 • Wervingskosten € 1.957.699
 • Beheer en administratie € 921.736
 • Inkomsten € 34.862.559
 • Particulieren € 13.886.463
 • Bedrijven € 5.140.959
 • Subsidies overheden € 8.167.662
 • Organisaties zonder winststreven € 6.646.882
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 1.020.593
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 144.688
 • Nalatenschappen € 1.266.250
 • Giften en donaties € 12.475.525
Woord en Daad

Vrijwilligers aan het woord

Vrijwilligers als verbindende schakel

Caroline Kok-Klerk, Actief bij Stichting Woord en Daad sinds 2012

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Woord en Daad?

Postbus 560
4200 AN GORINCHEM

0183 - 611 800