World Vision

  • Lid van Goede Doelen Nederland
  • Deelname aan Mijn Eenmalige gift

Internationale hulp en mensenrechten

World Vision

World Vision Doelstelling

World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige leefomgeving. Om dit te bereiken werken we nauw samen met de familie zelf, de omgeving en lokale en internationale organisaties. In 100 verschillende landen bereiken we jaarlijks miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. We maken geen onderscheid naar geloof, ras of politieke overtuiging.

Activiteiten

In 15 jaar willen we onszelf op iedere plek overbodig maken. We pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Dit doen we op drie verschillende manieren: kindsponsoring, noodhulp & wederopbouw, opkomen voor kinderen en beleidsbeïnvloeding.

Geven aan World Vision?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort