YETS Foundation

Doelstelling


De YETS foundation zet rolmodel-coaches en sport in als middel om kwetsbare jongeren te begeleiden naar zelfstandige deelname aan de samenleving.

Meer weten over
YETS Foundation?