Youth For Christ

Religie en levensbeschouwing

Youth For Christ

Youth For Christ Doelstelling

Youth for Christ is een beweging van jongeren en jongerenwerkers, die opvalt doordat ze God voortdurend zoekt, groeit in lokaal missionair jongerenwerk en durft te laten zien waar ze voor staat. We zoeken jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Dit doen wij met God als onze leider en vanuit de unieke kracht dat we dichterbij jongeren staan.

NB. Youth For Christ is lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Erkenning CBF in aanvraag.

Activiteiten

Wij willen alle jongeren in Nederland een kans bieden om Jezus te leren kennen. Youth for Christ is lokaal actief in vier Youth for Christ centra en op 20 lokale plekken en ondersteunt lokale initiatieven en missionaire kerken. Honderden vrijwilligers en ruim 90 medewerkers dragen hieraan bij. Het centrale kantoor is gevestigd in Utrecht.

Geven aan Youth For Christ?

Youth For Christ

Vrijwilligers aan het woord

Roma-jongens in Lelystad leren Jezus kennen door Youth Alpha

Valentino, Sinds drie jaar actief als vrijwilliger bij Youth for Christ in Lelystad

Lees het hele verhaal

Impactverhalen

Meiden die eigenwaarde hebben, zijn weerbaarder

Youth For Christ

Lees het hele verhaal
Youth For Christ

Meer weten over
Youth For Christ?