Ziekenhuis Chronische Lyme

Gezondheid

Ziekenhuis Chronische Lyme

Ziekenhuis Chronische Lyme Doelstelling

Primaire doelstelling is de realisatie van een landelijk ziekenhuis gespecialiseerd in chronische Lyme c.q. persisterende infecties. Daarna het operationeel houden van het ziekenhuis en het vormgeven van de re-integratietrajecten. Mensen met Lyme krijgen door te behandelen meer kwaliteit van leven, waardoor er weer mogelijkheden voor ze ontstaan om mee te doen aan de maatschappij. Hierbij moet gedacht worden aan werken en/of school c.q. studie, sociale activiteiten. Wij geven daarmee mensen met chronische Lyme weer een toekomst, de uitzichtloosheid stopt, waardoor mensen uit hun sociale en maatschappelijke isolement geraken. Het leven met alleen maar pijn is dan gestopt.

Activiteiten

Deze activiteiten staan uitgebreid beschreven in het beleidsplan. De StichtingZCL gaat inzetten op het werven van gelden om het ziekenhuis te kunnen realiseren. Dit gebeurt door collectes te houden, het werven van donateurs, het vragen om giften en het houden van kleine- en grote inzamelingsacties. We gaan dit samen met andere bedrijven, organisaties en mensen doen die de doelstellingen van de StichtingZCL een warm hart toe dragen. Het grote publiek wordt via de media benaderd om awareness te krijgen voor de problematieken rond het niet behandelen van chronische Lyme. Onze unieke aanpak door aan de hand van de impact op levens van chronische Lyme de kostenkant ook aan te tonen, moet ook duidelijk maken dat niemand uiteindelijk meer in stat is te zorgen voor zijn eigen financiën.

Geven aan Ziekenhuis Chronische Lyme?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers

  • Onderverdeling bestedingen
  • Onderverdeling inkomsten particulieren

Meer weten over
Ziekenhuis Chronische Lyme?

Buitenhof 9
7671 HN Vriezenveen

06 - 362 120 43