Ziekenhuis Chronische Lyme

Doelstelling


De kwaliteit van leven bij kinderen en volwassen met chronische Lyme, een persisterende infectie, kan sterk worden verbeterd door in de reguliere zorg een gespecialiseerde in de doorbehandeling van Lyme poli-kliniek te realiseren en specifieke zorgprogramma's.

Meer weten over
Ziekenhuis Chronische Lyme?