ZOA

Internationale hulp en mensenrechten

ZOA

ZOA Doelstelling

We richten ons na de noodhulpfase op herstel van de samenleving. In de wederopbouw werken wij samen met de lokale bevolking, gericht op blijvend en duurzaam resultaat. Zo dragen we bij aan tekenen van hoop in een gebroken wereld.

Activiteiten

In deze wereld vol conflicten, onrecht, armoede en natuurrampen ondersteunen wij mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen. Dat doen we door langdurige betrokkenheid, van noodhulp tot wederopbouw. We helpen ongeacht geslacht, afkomst, geloof, leeftijd.

Geven aan ZOA?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
ZOA

Vrijwilligers aan het woord

We kunnen hele dorpen helpen!

Gerrit Kasper, Actief bij ZOA sinds 2010

Lees het hele verhaal

Meer weten over
ZOA?