ZOA

Internationale hulp en mensenrechten

ZOA

ZOA Doelstelling

Geïnspireerd door het christelijk geloof ondersteunt ZOA mensen die lijden door oorlogen of natuurgeweld. We helpen hen bij het weer opbouwen van een bestaan zodat ze in vrede een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen.

Activiteiten

In deze wereld vol conflicten, onrecht, armoede en natuurrampen ondersteunen wij mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen. Dat doen we door langdurige betrokkenheid, van noodhulp tot wederopbouw. We helpen ongeacht geslacht, afkomst, geloof, leeftijd.

Geven aan ZOA?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
ZOA

Vrijwilligers aan het woord

We kunnen hele dorpen helpen!

Gerrit Kasper, Actief bij ZOA sinds 2010

Lees het hele verhaal

Meer weten over
ZOA?