Zweli Foundation

Doelstelling


Zweli Foundation biedt hulp op het gebied van de drie O’s: Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning. We werken al sinds het begin aan deze drie pijlers en hebben dankzij de hulp van vele sponsors al veel weeskinderen kunnen helpen.

Meer weten over
Zweli Foundation?