Feiten & Cijfers

ONDERZOEK GOEDE DOELEN 2016

Nederland kent een rijke traditie als het gaat om ‘goed doen’. Het merendeel van de burgers geeft aan maatschappelijke doelen. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in om grote en kleine maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. De goededoelensector is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Kortom, een sector met een grote verantwoordelijkheid. Goede doelen zijn zich daar van bewust. Voor het realiseren van hun maatschappelijke doelen is het vertrouwen van de samenleving cruciaal.

Het jaarlijkse onderzoek van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland geeft inzicht in de ontwikkelingen bij haar leden: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel.

Opzet onderzoek
Dit jaar hebben 128 van de 154 leden deelgenomen aan het onderzoek. Dit is 83% van het ledenbestand. Het betreft goede doelen op het gebied van gezondheid, welzijn & cultuur, internationale hulp en natuur, milieu & dierenwelzijn. In het onderzoek staat hoeveel geld de goede doelen in 2016 samen hebben opgehaald en besteed. En ook uit welke bronnen hun inkomsten kwamen en voor welke activiteiten het geld is gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt naar omvang van de organisaties (groot, middelgroot en klein) en naar hun aandachtsgebied (gezondheid, welzijn & cultuur, internationale samenwerking & mensenrechten en natuur, milieu & dieren).
De onderzoeksgegevens zijn verkregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Mazars Accountants en Belastingsadviseurs heeft die gegevens gecategoriseerd naar aandachtsgebied en omvang.

Klik hier voor het rapport.