geven

Er zijn verschillende manieren om een goed doel te steunen. Bijvoorbeeld door geld te geven - een enkele keer, regelmatig of na overlijden - of door vrijwilligerswerk te doen.

Geven

Geld geven kan via de bekende collectebus, via een overschrijving, incasso of acceptgiro van de bank, of via mobiel doneren per SMS. Een goed doel financieel steunen kan ook door iets van de organisatie te kopen.

In de huidige tijd geven veel mensen er de voorkeur aan losse bedragen te geven aan een of meer goede doelen die hun op dat moment aanspreken.

Donateur of lid

Ook  zijn er nog altijd veel mensen die met regelmaat geld geven aan hetzelfde goede doel. Ze zijn dan vaste donateur of zijn lid van een organisatie en betalen contributie. Donateurs of leden krijgen van het goede doel geregeld informatie over resultaten en ontwikkelingen.

Vaste donateurs of leden hebben het goede doel van hun keuze zelf opgezocht of zijn door de organisatie benaderd en hebben besloten tot een regelmatige bijdrage of zijn lid geworden. Organisaties doen uitgaven om meer bekendheid te krijgen en mensen over hun werk te vertellen. Ze wegen deze kosten altijd af tegen de verwachte opbrengst.

Loterijen

Geven aan een goed doel kan ook door mee te doen aan een goededoelenloterij. Deze loterijen besteden een aanzienlijk deel van hun opbrengst aan goede doelen.

Geven en belastingen

De Belastingdienst maakt geven aan een goed doel aantrekkelijk. Daarvoor moeten de gever en het goede doel wel aan een aantal regels voldoen. Deze regels staan in de Belastingwet die in 2011 is uitgebreid met de Geefwet. De Geefwet is er gekomen om het geven aan goede doelen nog aantrekkelijker te maken met extra belastingvoordelen.

Zo leveren eenmalige giften aan één of meer goede doelen belastingvoordeel op via de giftenaftrek. Er geldt wel een drempel: het totaal aan giften in een jaar moet dan wel hoger zijn dan een bepaald percentage van het jaarinkomen. Minimaal vijf jaar schenken aan een goededoelenorganisatie via een akte bij de notaris levert ook belastingvoordeel op. Dan geldt er geen minimumbedrag of drempel. De Belastingdienst noemt dit periodieke giften. De Belastingdienst noemt dit periodieke giften.

Vrijwilligers die werken voor goede doelen kunnen in een aantal gevallen ook gebruik maken van belastingvoordelen. 

Nalaten

Ook na hun overlijden kunnen mensen geven aan een goed doel. Ze kunnen hun nalatenschap of een deel daarvan bestemmen voor een of meer goede doelen. Dit moet worden vastgelegd in een testament.

Geven en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doen is ook een vorm van geven. Sympathisanten van een goed doel zetten zich bijvoorbeeld in als collectant of organiseren in hun woonplaats evenementen, acties of collectes.

Veel goede doelen hebben hun vaste vrijwilligers. Maar het komt ook steeds meer voor dat mensen gedurende één dag vrijwillig meewerken aan een activiteit. In het bos werken, of zieken begeleiden bijvoorbeeld. Aanmelden kan bij het goede doel dat de activiteiten organiseert.

Een speciale vorm van vrijwillige inzet is het ophalen van geld voor een goed doel via een bijzondere (sport)prestatie waarbij de vrijwilliger zich laat sponsoren. Ook hierover kan het goede doel zelf informatie geven.

Geven en bedrijven

Ook bedrijven kunnen geven aan goede doelen en daarvoor gebruik maken van speciale belastingregels. Daarnaast is sponsoring een optie. Sponsoring kan het bedrijf zichtbaarheid en positieve bekendheid opleveren. Steeds vaker werken bedrijven en goede doelen samen voor een maatschappelijk doel.