Collecteren

Geld in een collectebus doen is één van de meest persoonlijke én directe manieren van geven aan goede doelen. Elk jaar gaan in Nederland ruim 500.000 collectanten een paar uurtjes op pad om geld in te zamelen voor het werk van goede doelen.

Een collecte is nog steeds de meest gewaardeerde manier om te doneren aan een goed doel. Dit dankzij haar incidentele karakter, de anonimiteit van een gift, snelheid en de eenvoud. Contant geld blijft onmisbaar voor de collecte maar wordt steeds minder gebruikt. Sinds 2017 zijn er collectebussen met ingebouwde pinautomaten waarbij je kan pinnen of contactloos kan betalen met je betaalpas of mobiele telefoon. Pinnen bij de collecte is een net zo makkelijke, anonieme en veilige manier van geven als het kleingeld in de collectebus. Sinds 2018 zijn Tikkie-donaties en QR-iDeal-codes op collectebussen. Deze collectebussen rouleren zodat de samenwerkende goede doelen kosten kunnen besparen. De grote landelijke goede doelen halen samen elk jaar rond de € 23 miljoen op met collecteren.

Zelf collectant worden

Goede doelen zijn voortdurend op zoek naar mensen die een collecte willen organiseren en/of voor hen langs de deur willen gaan. Iedereen mag collecteren. Alleen voor kinderen onder de zestien jaar geldt dat zij onder begeleiding van een volwassene moeten collecteren. Dit kan overigens per gemeente verschillen maar zestien jaar is de meest voorkomende leeftijdsgrens om zelfstandig te mogen collecteren.

Wie zelf voor een goed doel wil collecteren kan zich in de meeste gevallen opgeven bij het goede doel. Via www.collecteren.nl kun je je aanmelden bij één van de 25 landelijk collecterende goede doelen.

Afspraken

Stichting Collecteplan is de belangenbehartiger van de 25 goede doelen die ieder jaar, gedurende één week, een eigen landelijke collecte organiseren. Elk jaar maken de goede doelen via de Stichting Collecteplan een collecterooster. Alle landelijke goede doelen die collecteren hebben een Erkenning. Het CBF, toezichthouder van goede doelen, keurt het collecterooster goed. Een goed doel krijgt één week de tijd voor het houden van de collecte.

Goede doelen die niet landelijk collecteren en kleinere goede doelen kunnen ook collecteren. Zij krijgen vergunningen in de weken die als ‘vrije periodes’ in het landelijke collecterooster staan. Naast afspraken over de verdeling van collecten over het jaar zijn er ook afspraken over het collecteren zelf. Denk hierbij aan legitimatie door de collectant, eisen aan de collectebus en de manier waarop het opgehaalde bedrag wordt geregistreerd. Alle collectanten doen hun werk vrijwillig.

Een organisatie die wil collecteren heeft altijd een vergunning van de gemeente nodig. In principe verlenen gemeentes één vergunning per week. Wie denkt dat een collecte niet volgens de regels wordt gehouden, bijvoorbeeld omdat hij niet op het collectierooster staat, kan de politie waarschuwen (0900 8844).