Giftenaftrek bedrijven

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek.

Maximum

Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

Giften aan een ANBI die bekend is als een culturele instelling mogen in de aangifte met 50% worden verhoogd. Een bedrijf dat € 2.000 aan een culturele instelling geeft, mag € 3.000 opvoeren. De verhoging is maximaal € 2.500.

Giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.

Advies

De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Vraag advies aan een belastingadviseur.