24/7 Acute medische steun voor huisdieren

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

24/7 Acute medische steun voor huisdieren

De stichting Bevordering Huisdierenwelzijn geeft steun aan acuut gewonde of ernstig zieke huisdieren van eigenaren die door omstandigheden geen of onvoldoende geld hebben om hun huisdier te laten behandelen. Deze mensen leven onder het bestaansminimum en zijn veelal aangewezen op de voedselbank of staan onder bewind.

De stichting is 24/7 bereikbaar voor dierenartsen via een spoedlijn. Ze bespreekt de acute situatie van het huisdier en het behandeltarief. De stichting doet de afgesproken bijdrage rechtstreeks aan de kliniek zodat de behandeling snel kan worden ingezet. Ook geeft de stichting voorlichting aan organisaties en gemeenten over armoede en het houden van huisdieren.

In 2022 zijn 250 minima huisdieren met financiële steun behandeld. In 2023 is sprake van een stijging van 40% van het aantal aanvragen.

24/7 Acute medische steun voor huisdieren Bevordering Huisdierenwelzijn

Acute medische steun behandeling ernstig zieke of gewonde MINIMA huisdieren en verdere bevordering in brede zin van beter dierenwelzijn.