Draagbare kunstnier is innovatief van idee tot realisatie

Nierstichting

Draagbare kunstnier is innovatief van idee tot realisatie

Drie keer per week naar het ziekenhuis moeten om je bloed te spoelen, beperkt de vrijheid van nierpatiënten aanzienlijk. De Nierstichting nam het initiatief om een draagbare kunstnier te ontwikkelen, omdat de markt hier niet in voorzag.

Krachten bundelen om thuisdialyse mogelijk te maken

De draagbare kunstnier maakt thuisdialyse mogelijk, waardoor nierpatiënten niet langer hun leven hoeven af te stemmen op de dialysebehandeling in het ziekenhuis. Nierpatiënten zijn zelf ook actief betrokken bij het ontwikkelingsproces om ervoor te zorgen dat de draagbare kunstnier aan hun behoeften voldoet. De Nierstichting bundelde krachten met patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en medtech-bedrijven.
Na jaren van onderzoek, werd een draagbare dialysemachine ontwikkeld, die op de markt wordt gebracht via het speciaal daarvoor opgerichte bedrijf NextKidney. Het gaat bij deze innovatie dus niet alleen om het ontwikkelen van een nieuwe aanpak, maar ook over de implementatie ervan. Voor de afronding van de klinische testen en toelating tot de markt zijn inmiddels meerdere investeerders gevonden.

NextKidney

De Nierstichting stemt met de betrokken zorgverzekeraars af over de beschikbaarheid van het apparaat en de wijze van gebruik en vergoeding in Nederland. De verwachting is dat NextKidney binnen enkele jaren de draagbare dialysemachine naar de patiënt brengt. Dit zal een enorme verandering in de zorg voor nierpatiënten teweeg brengen. Het betekent meer vrijheid, flexibiliteit en een hogere levenskwaliteit. Bovendien is thuisdialyse aanzienlijk goedkoper dan dialyse in het ziekenhuis.

Perry’s dochter Jilke heeft een aangeboren nierziekte. “In mijn achterhoofd weet ik dat er een moment komt dat het slechter gaat met Jilke. En dat ze mogelijk moet dialyseren”, vertelt Perry. “Tegen die tijd hoop ik dat de draagbare kunstnier er voor haar is, waardoor ze haar vrijheid grotendeels behoudt. Dat gun ik álle nierpatiënten. Want als je kunt dialyseren waar en wanneer je wilt, maakt dat een groot verschil. Daar draag ik heel graag mijn steentje aan bij."

Draagbare kunstnier is innovatief van idee tot realisatie Nierstichting

Werken je nieren niet, dan ga je dood. De Nierstichting zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven en écht blijven leven: met een beter levensperspectief en meer vrijheid en energie om gewoon mens te zijn. De Nierstichting wil daarom het aantal donoren vergroten en doneren bij leven stimuleren. We zetten in op preventie. Door vroege opsporing van mensen met nierschade, met voorlichting en door aandacht te vragen voor minder zout in het eten. We werken keihard aan een draagbare kunstnier en maken onderzoek mogelijk naar de genezing van nierziekten. Zo’n 70 medewerkers en ruim 60.000 vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Van elke euro die we in 2017 ontvingen via donaties (onze enige inkomstenbron), werd 73 cent besteed aan het werk voor nierpatiënten (totaal 14,9 miljoen euro), en 27 cent aan fondsenwerving en beheer & administratie.