Hoe het Water Justice Fund Nirmala en haar dorp inspireerde om bio-oevers aan te leggen

Simavi

Hoe het Water Justice Fund Nirmala en haar dorp inspireerde om bio-oevers aan te leggen

De naam van de Mehenatisheel vrouwengroep betekent in het Nepalees 'hardwerkend'. Als er één vrouw in de groep deze naam goed belichaamt, is dat Nirmala Chaudhary. Als leider van de vrouwengroep zet zij zich in voor het voortbestaan van haar dorp nadat een zware overstroming de dijken langs de rivier verwoestte.

Verlies van land en water

Het wegvallen van de dijken zorgt ervoor dat de waterpompen waar het dorp afhankelijk van is vervuild raken en akkers door erosie afkalven. Ondanks dat het een enorme uitdaging is om de oevers opnieuw te versterken, wist Nirmala wat haar te doen stond. Ze had namelijk geen andere keus: “We kunnen nergens anders heen, hooguit naar vluchtelingenkampen.”
Tien jaar eerder had het hele dorp gezamenlijk bio-oevers langs de rivier aangelegd. Deze bio-oevers hebben het bijna tien jaar lang volgehouden – langer dan de betonnen dijken die door overheid waren gebouwd. Maar sinds de oevers verwoest zijn, dwingt elke overstroming de bewoners van het dorp om hun akkers verder landinwaarts te verschuiven. Hierdoor verliezen ze hun oogst en lopen ze inkomsten mis. "De rivier blijft komen en neemt telkens weer een stuk land weg."

Klimaatfinanciering voor vrouwelijk leiderschap

Om het herbouwen van de oevers te financieren diende de vrouwengroep een verzoek in bij het Water Justice Fund van Simavi. Het Water Justice Fund richt zich op vrouwengroepen zoals die van Nirmala, die alles op alles zetten om waterproblemen en de gevolgen van klimaatrampen te bestrijden. Zodat op die manier klimaatfinanciering terecht komt bij hen die dit het hardst nodig hebben. Vrouwengroepen zoals die van Nirmala worden ondersteund om lokale oplossingen voor klimaat- en waterproblemen te realiseren.
De Mehenatisheel vrouwengroep van Nirmala ontving 690 euro uit het Water Justice Fund als bijdrage voor het herbouwen van de bio-oevers. De ontvangst van dit bedrag stimuleerde de vrouwengroep om hun lobby voor klimaatfinanciering uit te breiden. Met succes, want de lokale overheid was bereid om dit bedrag te verdubbelen. Het succes van deze lobby en het ontvangen budget maakte de vrouwen nog enthousiaster om de hele gemeenschap te motiveren om samen de bio-oevers te herbouwen.
De hele gemeenschap sloeg de handen samen om de bio-oevers te versterken om overstromingen te voorkomen.

De kracht van het collectief

Hoewel het dorp een enorme klus te wachten stond, had Nirmala alle vertrouwen dat de gemeenschap samen zou komen om de bio-oevers te herbouwen. “We hebben lokale bamboe, we hebben arbeid: als we ons als gemeenschap inzetten, samen met de ouderen die kennis hebben van de stroming van de rivier, kunnen we ons dorp beschermen.”

Het lukte haar om het hele dorp, bestaande uit 57 gezinnen, te mobiliseren om samen aan de slag te gaan. Door gebruik te maken van hun traditionele kennis slaagden ze erin om binnen 15 dagen robuuste bio-oevers van bamboe en riet te bouwen. Dit resulteerde in een 145 meter-lange bio-oever, die niet alleen overstromingen tegenhoudt, maar ook droogte kan doorstaan en erosie voorkomt.

De Mehenatisheel vrouwengroep deed een aanvraag bij het Water Justice Fund van Simavi voor financiering om de oevers te herbouwen

Ondersteun vrouwelijk leiderschap

Het verhaal van Nirmala laat zien dat je door het ondersteunen van vrouwelijk leiderschap, een hele gemeenschap kunt motiveren om samen te werken aan oplossingen voor klimaat-gerelateerde problemen. Niet alleen hebben vrouwen de nodige kennis, ze hebben de kracht om mensen te verbinden en zo werkelijk een verschil te maken.

Hoe het Water Justice Fund Nirmala en haar dorp inspireerde om bio-oevers aan te leggen Simavi

Wereldwijd worden vrouwen en meisjes het hardst geraakt door klimaatverandering en het gebrek aan veilig drinkwater en toiletten. Simavi werkt met partners in 10 landen in Afrika en Azië aan projecten die lokale oplossingen van vrouwen en meisjes ondersteunen zodat zij toegang krijgen tot water, een toilet en een gelijke behandeling.