Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving

IMC Weekendschool

Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving

IMC Weekendschool biedt al 25 jaar buitenschools onderwijs aan jongeren uit de armste wijken van Nederland. Ze organiseert wekelijkse lessen, gegeven door professionals uit talloze vakgebieden. Deze experts delen hun passie en kennis met de jongeren, inspireren hen en laten hen kennismaken met diverse beroepsmogelijkheden. Hierdoor krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen talenten en interesses, met aantoonbare effecten op hun motivatie en zelfvertrouwen. Door haar onderwijs draagt de weekendschool bij aan een samenleving waarin talent en diversiteit worden gewaardeerd en waarin jongeren de kans krijgen om hun dromen na te jagen.

Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving IMC Weekendschool

IMC Weekendschool stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving. Motivatie voor een specifieke levensrichting is de uitkomst van een ontwikkelingsproces waarin jongeren de kans moeten krijgen te experimenteren met hun voorkeuren. Essentieel voor het kunnen richten van motivatie is dat jongeren de samenleving leren kennen, zichzelf leren kennen (hun interesses, hun kwaliteiten) en dat ze het lef ontwikkelen om hun interesses te volgen.