Laat ieder kind, ook met een handicap, meedoen in de maatschappij!

Stichting het Gehandicapte Kind

Laat ieder kind, ook met een handicap, meedoen in de maatschappij!

Kinderen met een beperking gaan vaak naar een speciale school ver van huis. Of ze gaan helemaal niet naar school. Daardoor ontmoeten ze nauwelijks andere kinderen. Samen naar School, een initiatief van Stichting het Gehandicapte Kind, laat zien dat dit anders kan. Een Samen naar School klas biedt kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften de kans om zich op een reguliere basisschool te ontwikkelen. In een apart klaslokaal krijgen kinderen met een handicap alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Waar het kan, sluiten ze aan bij de reguliere klassen. Inmiddels zijn er vijftig Samen naar School klassen en kunnen 10.000 kinderen, met en zonder handicap, samen leren en opgroeien.

Laat ieder kind, ook met een handicap, meedoen in de maatschappij! Stichting het Gehandicapte Kind

Geen kind zonder vriendjes, dat is het ideaal van Stichting het Gehandicapte Kind. Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet kunnen meedoen. Zij hebben vaak niemand om mee te spelen. Dit kan leiden tot een leven lang eenzaamheid. Daar willen wij verandering in brengen.